Privacyverklaring

Privacyverklaring


Praktijk YogaThirza verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.


Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Vanuit mijn praktijk verwerk ik persoonsgegevens die nodig zijn voor uw gekozen behandeling. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met mij heeft gelegd. Indien u zich aanmeldt en informatie verstrekt, verwerk ik persoonsgegevens.

Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres  en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Denk hierbij aan gegevens van eerdere behandelingen en gebruik van medicijnen. Het kan daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of leefgegevens..  

Ik zal alleen de informatie opvragen die nodig is voor uw behandeling. Deze persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden.


Waarom ik gegevens nodig heb

Praktijk YogaThirza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U zo goed mogelijke te ondersteunen in het realiseren van uw doelen

- U te kunnen contacten als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te kunnen informeren over wijzigingen binnen mijn dienstverlening

- Het afhandelen van uw betaling


Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Praktijk YogaThirza zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

Praktijk YogaThirza deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een boekhouder en een boekhoudsysteem krijgen de facturen voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Met hem heb ik uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yogathirza@gmail.com. Praktijk YogaThirza zal dan zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.Praktijk YogaThirza, praktijk voor psychosociale therapie, yoga en reiki, Asch, Betuwe, Gelderland.


Praktijk YogaThirza is oa. actief in de psychische gezondheidszorg als psychosociaal therapeut, als freelance yogadocent en reikie behandelaar. In psychosociaal therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades en trauma's bij de cliënt. In deze therapie staat de hulpvrager met zijn (psychische) hulpvraag centraal. Holistische Therapie, Rouwtherapie, Relatietherapie, Privé therapie, therapie bij stress, burnout, levensverandering. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren. Vakgebieden zijn; Integratieve Psychotherapie, Psycho-energetische therapie, Lichaamsgerichte psychotherapie, NLP, Mind-Body interventies, Innerlijk Kindwerk, Meditatie/ Visualisatie, Systemisch werk, Tijdlijntherapie, Voorouderregressie, Energiewerk, Chakratherapie, Mindfulness, Hypnotherapie, Mindfulness, Yoga, Reiki.

Uniek aan Praktijk YogaThirza is dat de therapie zoveel mogelijk buiten plaatsvindt. De praktijk bevindt zich letterlijk tussen de boomgaarden en weilanden van de Betuwe in Gelderland. Verbinding met de natuur, met jouw natuur is uniek en aantoonbaar effectief in allerlei helingsprocessen, zoals rouwverwerking, relatieproblemen, ziekte, familieproblemen, burnout klachten, trauma's, problemen met keuzes maken, jezelf kwijt zijn.


© 2021 Praktijk YogaThirza, Asch, Betuwe, Gelderland